Velkommen som ny medlem

Kriminalitetsforebyggende forum - Norge er en frivillig interesseorganisasjon som arbeider for visjonen ” Sammen for et tryggere nærmiljø“.

Dersom du arbeider som politi, SLT-koordinator, politistudent eller ansatt i annen offentlig virksomhet som har i hovedoppgave å forebygge kriminalitet kan du bli medlem i Kriminalitetsforebyggende forum - Norge.

Som medlem vil du få tilgang til et tverrfaglig kriminalitetsforebyggende miljø med engasjerte medlemmer fra hele landet.  Som medlem mottar du fagbladet FOKUS som utgis fire ganger i året. Der kan du lese om nyere forskning, praksis erfaringer, metoder og temaer innen kriminalitetsforebyggende arbeid.  Medlemmer får den årlige Kriminalitetsforebyggende konferansen til redusert pris, samt mulighet for å søke om støtte som fremmer din kriminalitetsforebyggende kunnskap.

Vi anbefaler at du benytter din private epost da medlemskap er personlig, og ansatte i Politiet og enkelte kommuner stopper våre eposter i spamflitrene sine.

Skal du melde deg på konferansen trenger du kun distriktets/kommunens organisasjonsnummer, ditt etternavn og mobilnummer for å få medlemspris.

Medlemskontigent er pålydende 300 kroner pr. år, og kontingentgiro vil bli utsendt på høsten.

Velkommen som medlem!

 

 

Normalt medlemskap
Pris: 300

SLT koordinator
Pris: 300