Normalmedlem i PKF. Kontingent sendes medlemmet pr epost en gang pr år. Adressen du legger inn vil bli adressen du mottar fagbladet Fokus på.
Medlem
  • Ja
  • Nei
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.