Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) er en frivillig interesseorganisasjon som arbeider for visjonen ” Sammen for et tryggere nærmiljø“.

Dersom du er politi, SLT-koordinator, politistudent eller ansatt i annen offentlig virksomhet som har i hovedoppgave å forebygge kriminalitet kan du bli medlem i Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF).

Som medlem i PKF vil du få tilgang til et tverrfaglig kriminalitetsforebyggende miljø med engasjerte medlemmer fra politi og kommuner. Som medlem mottar du fagbladet FOKUS som utgis fire ganger i året. Der kan du lese om nyere forskning, praksis erfaringer, metoder og temaer innen forebyggende arbeid.  Medlemmer får den årlige PKF-konferansen til redusert pris, samt mulighet for å søke om støtte til aktiviteter som fremmer det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Ved innmelding som medlem må politiansatte benytte privat mailadresse for å motta bekreftelse, faktura eller annen medlemsinformasjon fra PKF.  Vår mail kommer ikke igjennom på politiets mailsystem.

Medlemskontigent er pålydende 300 kroner pr. år. Velkommen som PKF-medlem!

 

 

Medlemstype Pris
Normalt medlemsskap i PKF 300,00 Til Innmelding
SLT koordinator 300,00 Til Innmelding